Hör av dig!
Vi vill att alla ska ha en Happy Workday. Våra möten är kostnadsfria och det finns alltid en specialist i ditt område. Lämna dina uppgifter så tar vi kontakt med dig!
Checka i att du inte är en robot tack!
Du måste godkänna för att skicka!
Jag samtycker att Rahmqvist får hantera mina registrerade personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Jag accepterar även Rahmqvists dataskyddspolicy
Tack [name], vi kontaktar dig snarast.
Hållbarhet
Så miljöanpassar du kontoret

Att miljöanpassa sitt kontor har många vinster. Den främsta är naturligtvis att man minskar miljöbelastningen så att vår planet mår bra och även kan tillgodose våra framtida behov, men att spara på miljön innebär oftast att man dessutom sparar kronor och ören.

Att se över sin miljöpåverkan innebär i mångt och mycket att arbetsmiljön och trivseln blir bättre för de som arbetar på kontoret, med positiva hälsoeffekter som följd. På en marknad där konsumenterna ställer allt högre krav på att företag tar socialt ansvar och agerar etiskt, innebär ett seriöst miljöarbete också att man stärker sitt varumärke och relationen med sina kunder.

Här följer några tips på hur du miljöanpassar kontoret.

SPARA ENERGI OCH MATERIAL

Den största miljöboven på arbetsplatsen är oftast energin. Se över hur ni förbrukar energi och resurser. Ofta går användandet på slentrian och det går att spara in mycket om man ser över rutinerna. På energisidan blir det ofta stora besparingar om man går över till lågenergibelysning och låter rörelsevakter styra så att det bara lyser i lokaler där någon vistas. Detsamma gäller värme och ventilation. Kör skrivare och kopiatorer på energisparläge och skriv ut dubbelsidigt. Stäng av alla apparater som inte används, grenuttag med brytare gör det enkelt stänga av allting med en knapp.

KÖP BEGAGNAT OCH ÅTERANVÄND

Många gånger handlar inskaffandet av ny utrustning inte om att den gamla är utsliten utan om att man har nya behov. Genom att köpa till exempel begagnade kontorsmöbler sparar man dels in på utgifterna och dels minskar utsläppen och resursslöseriet från nyproduktion. Ge utrustning som fungerar ett nytt liv, skapa till exempel en köp-sälj-bytes-pool tillsammans med några andra företag.

KÄLLSORTERA

Se över vilken typ av avfall ni har och hur det kan sorteras samt eventuellt återanvändas. Viktigast är det att farligt avfall, som t.ex. kemikalier och teknisk utrustning, tas omhand på rätt sätt.

DIGITALA MÖTEN

Resor har en stor miljöpåverkan. Dessutom tar de mycket tid som kan användas till bättre och med kostnadseffektiva saker. Med dagens teknik går det lätt att delta i webinars, gå utbildningar, hålla videomöten, göra presentationer, samarbeta och dela material med andra, oavsett var i världen de befinner sig, utan att behöva lämna skrivbordet.

KÖP MILJÖMÄRKT

Det finns miljömärkta och hållbara alternativ för i princip allt som används på ett kontor; papper, pennor, drivmedel, rengöringsmedel, energi, maskiner, kaffe, frukt med mera. Skapa en inköpspolicy som fokuserar på miljövänliga och miljömärkta produkter och tjänster.

SATSA PÅ KVALITET

Det mest miljövänliga inköpet är det man aldrig behöver göra, så en av de kanske viktigaste miljöinsatser man kan göra är att gå från slit och släng till att satsa på hållbara kvalitetsprodukter med lång livstid. Att satsa på kvalitet innebär även en ekonomisk besparing på lång sikt. Dessutom är det roligare att jobba med bra saker som faktiskt fungerar dag ut och dag in, något som även förbättrar arbetsglädjen.

Tillbaka till Stories
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies